Protuprijedlog na prijedlog odluka glavne skupštine

U prilogu ovoj obavijesti Društvo Tankerska Next Generation d.d. (u daljnjem tekstu: „Društvo“) objavljuje protuprijedlog dioničara na prijedlog odluka na dnevnom redu Glavne skupštine Društva, sazvane za 1. kolovoza 2018. godine.

  • Protuprijedlog Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., u ime i za račun fondova kojima upravlja, prijedlogu odluke pod točkom 3. dnevnog reda.

Sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima, ovaj protuprijedlog dioničara se objavljuje 18. srpnja 2018. godine na web stranicama Društva i isti dan se dostavljaju Zagrebačkoj Burzi, te u Službeni registar propisanih informacija, a dostupan je za uvid dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva.

Natrag