Povećanje temeljnog kapitala društva

Uprava Tankerska Next Generation brodarskog dioničkog društva (u nastavku „Društvo“) donijela je 5. lipnja 2015. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica (odobreni kapital).

Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 360 milijuna kuna za iznos od najviše 80 milijuna kuna na iznos od najviše 440 milijuna kuna izdavanjem najmanje 1.300.000 do najviše 1.600.000 novih redovnih dionica.

Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj 5. lipnja 2015. godine dao Upravi Društva suglasnost za donošenje ove odluke u smislu odredbe članka 325. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Prilozi:

  1. Odluka Nadzornog odbora Društva o davanju suglasnosti Upravi Društva za donošenje odluke o povedanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica (odobreni kapital) i za isključenje prava prvenstva pri upisu dionica
  2. Odluka Uprave Društva o povedanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju dionica (odobreni kapital)
  3. Dokapitalizacija Društva i obrazloženje isključenja prava prvenstva postojedih dioničara
Natrag