Održana redovna Glavna skupština Društva

Redovna Glavna skupština Tankerske Next Generation  d.d. održana je u sjedištu Društva u Zadru 4. srpnja 2019. godine s početkom u 11:00 sati. Na skupštini Društva bilo je prisutno 6.790.159 glasova, što predstavlja 77,8675 % od ukupnog temeljnog kapitala s pravom glasa.

 

Sve odluke Glavne skupštine donesene su potrebnom većinom. Točke pod brojem 3,4,5 i 7 u obliku predloženom od strane Uprave i Nadzornog odbora prema pozivu na Glavnu skupštinu društva objavljene 23. svibnja 2019. godine na stranicama Zagrebačke burze, na web stranicama Društva te u službenom registru HANFA-e, dok su točke 6 i 8 usvojene temeljem protuprijedloga dioničara Croatia Osiguranje d.d. u obliku koji je iznesen na redovnoj Glavnoj skupštini Društva te je u prilogu ove objave.

Natrag