Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo („Društvo“), nastavno na obavijest od 21. veljače 2020. o pokretanju Programa otkupa vlastitih dionica u trajanju od 24. veljače 2020. do 24. veljače 2021., u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. („ZSE“), ovime obavještava da je investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo sljedeću kupnju vlastitih dionica Društva na uređenom tržištu ZSE:

 

  • dana 04. ožujka 2020. ukupno 1.370 dionica oznake TPNG po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 46,1911 kn po dionici, što predstavlja 0,0157% temeljnog kapitala Društva.

 

Podaci o predmetnoj transakciji navedeni su u predlošku koji se dostavlja kao prilog ove obavijesti.

Nakon provedbe predmetnog stjecanja, Društvo posjeduje ukupno 18.707 vlastitih dionica, koje čine 0,2142% temeljnog kapitala.

Natrag