Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava

Tankerska Next Generation d.d. (u nastavku: Izdavatelj) obavještava sukladno odredbama članka 472. te članka 482. Zakona o tržištu kapitala da je 26. rujna 2022. godine zaprimila obavijest od Tankerske plovidbe d.d. o promjenama u postotku glasačkih prava u Izdavatelju.

Obavijest se odnosi na promjenu u glasačkim pravima odnosno na prelazak praga od 75% glasačkih prava te ukupan broj glasačkih prava odnosno dionica koji je nakon stjecanja iznad praga od 75% u ime zastupnika vlasnika dionica, za račun vlasnika dionica, u aspolutnom iznosu iznosi 6.932.297 dionica, a u relativnom iznosu čini 79,64% temeljnog kapitala Izdavatelja.

Izdavatelj objavljuje podatke iz zaprimljene obavijesti prilažući je u cijelosti nastavno ovom priopćenju.

Natrag