Završetak brodarskog ugovora za ECO produkt tanker i produženje za konvencionalni produkt tanker

Brodarski ugovor na vrijeme za ECO produkt tanker „Pag“ je iskorišten u trajanju od 8 mjeseci, od maksimalno mogućih 12, te je brod sukladno ugovornim uvjetima reisporučen od unajmitelja s kojim je uspješno poslovao kroz navedeni period.

Sukladno strategiji zapošljavanja flote, zaposlenje za navedeni ECO produkt tanker kompanija će osigurati na „spot tržištu“ s ciljem ostvarivanja što povoljnije komercijalne i operativne učinkovitosti broda pri trenutnim tržišnim uvjetima.

Nadalje, unajmitelj konvencionalnog produkt tankera je deklarirao ranije ugovorenu opciju produžetka, od USD 15.500 dnevno na 8 mjeseci počevši od sredine ožujka.

Natrag