Sklopljen ugovor o zajmu s NORD/LB za financiranje novogradnji

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je preostala sredstva potrebna za financiranje novogradnji „Zoilo“ i “Dalmacija“ ugovorom o zajmu sklopljenim s njemačkom bankom Norddeutsche  Landesbank Girozentrale (NORD/LB). Transakcija ukupne vrijednosti do 47,45 milijuna dolara, prirodni je nastavak inicijalne javne ponude dionica i omogućava Tankerskoj Next Generation d.d. da nastavi strategiju umjerene zaduženosti usmjerene na efikasnost poslovanja i stvaranje dodane vrijednosti dioničarima.

Zajam ima dospijeće od šest godina nakon isporuke broda i sklopljen je uz konkurentne tržišne  uvjete financiranja brodova. Biti de otplaćen u 24 uzastopne kvartalne rate koje se temelje na 15 godišnjem otplatnom profilu i balonskoj otplati preostalog iznosa ratom kojom bi se nepodmireni iznos sveo na nulu  i koja dospijeva zajedno sa zadnjom ratom.

“Osiguranje financiranja na izuzetno zahtjevnom međunarodnom tržištu s istaknutom financijskom institucijom potvrđuje napore tvrtke i predanost menadžmenta izvrsnosti u poslovanju. S NORD/LB dobili smo snažnu potporu za naš rast i razvoj uz poboljšanje fleksibilnosti financijskog položaja proširenjem broja banka koje sudjeluju u financiranju društva.

Na ovaj način osiguran je optimalni omjer financiranja dugom i kapitalom, čime su stvoreni snažni temelji za ostvarenje naše strategije i povećanje raspoloživog novčanog tijeka te maksimiziranje vrijednosti za dioničare uz smanjenje rizika poslovanja sklapanjem srednjoročnih ugovora na vrijeme.“, istaknuo je John Karavanić, predsjednik Uprave, Tankerska Next Generation d.d.

Natrag