Ostavka na članstvo u Nadzornom odboru

Ovim putem obavještavamo kako je Uprava Tankerske Next Generation d.d. dana 29. veljače 2016. zaprimila pisanu ostavku gospodina Andreja Koštomaja na članstvo u Nadzornom odboru Društva.

Zahvaljujemo gospodinu Andreju Koštomaju na angažmanu i vrijednom doprinosu u radu Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d.

Natrag