Osigurana zaposlenost za eko tanker MT Pag po isporuci iz brodogradilišta

Tankerska Next Generation d.d. osigurala je jednogodišnju zaposlenost za MT Pag, novogradnju koja će po očekivanoj isporuci u prosincu 2015. biti šesti operativni brod u floti. Tanker će biti pod ugovorom s istaknutim unajmiteljem uz ugovorenu vozarinu od oko USD 19.300 po danu, uz uobičajene tržišne uvjete. Nastavno, unajmitelj ima pravo produžiti ugovor za još najviše šest mjeseci za oko USD 19.500 po danu, što mora najaviti najkasnije 60 dana uoči isteka ugovora.

Ugovorena vozarina za MT Pag, novogradnju iz jednog od vodećih koreanskih brodogradilišta - SPP Shipbuilding, nastavlja pozitivan trend rasta vozarina ugovorenih tijekom 2015. godine. Svojim performansama i eko dizajnom MT Pag pridonijet će optimizaciji učinkovitosti flote, a prihodi osigurani novosklopljenim ugovorom dodatno će osnažiti novčani tijek Tankerske Next Generation i doprinijeti izvršenju inicijalnih planova. Dogovoreni uvjeti u skladu su sa strateškim konceptom društva koji je usredotočen na napore managementa da osigura snažnu bilancu i stabilan novčani tijek kojim će se u konačnici omogućiti stvaranje dodatne vrijednosti za dioničare.

“MT Pag četvrta je u nizu novogradnji Tankerske Next Generation d.d., za koju je osigurano zaposlenje prije isporuke iz brodogradilišta, a da su pritom u potpunosti iskorišteni povoljni tržišni uvjeti i nadmašene razine vozarina postignute ranije ove godine. Zaključenjem ovog brodarskog ugovora TNG je postigao potpunu zaposlenost flote, koja u sljedeću godinu ulazi kao jedna od najmlađih operativnih flota u sektoru.“, zaključio je John Karavanić, predsjednik Uprave Tankerske Next Generation d.d.

Natrag