Okončana javna prodaja dionica Društva

Tankerska Next Generation d.d. (''TNG'' ili ''Društvo'') priopćava da je okončana javna prodaja dionica Društva koja je započeta 26. siječnja 2015. godine i koja je trajala do 5. veljače 2015. godine. Ovim priopćenjem TNG objavljuje informacije kako je propisano Prospektom datiranim od 8. prosinca 2014. godine. Svi izrazi i definicije označene velikim slovom imaju značenje opisano u Prospektu.

U javnoj ponudi je zaprimljeno prijava za kupnju ukupno 3.384.879 dionica. Sukladno broju prijava zaprimljenih u knjizi trgovanja u Ponudi velikim ulagateljima i broja zaprimljenih prijava zaprimljenih u Ponudi malim ulagateljima i Ponudi za zamjenu dionica, Prodavatelj je odredio da broj Ponuđenih dionica iznosi 2.800.000 dionica. S obzirom da je ukupni iznos zaprimljenih prijava značajno nadmašio broj Ponuđenih dionica, Prodavatelj je dao nalog Voditelju ponude da izvrši prekomjernu dodjelu 400.000 Ponuđenih dionica. Voditelj ponude je proveo prekomjernu dodjelu dionica u iznosu od 400.000 Ponuđenih dionica iznad ukupnog broja Dodijeljenih ponuđenih dionica od 2.800.000 dionica.

Voditelj stabilizacijskog programa će putem internetske stranice Društva najaviti poduzimanje odgovarajućih radnji Prekomjerne dodjele u cilju provođenja Programa stabilizacije cijene dionice.

U javnoj ponudi je tako prodano 2.800.000 Dodijeljenih ponuđenih dionica i 400.000 Ponuđenih dionica za Opciju prekomjerne dodjele, što znači da su ulagatelji u svim ponudama kupili ukupno 3.200.000 dionica Društva po Cijeni ponude od 65,00 HRK za jednu dionicu, čime su prikupljena sredstva u iznosu od 208 milijuna HRK. Navedena sredstva će Prodavatelj dionica u cijelosti uplatiti za 3.200.000 Novih dionica na dan 9. veljače 2015. godine.

Društvo namjerava podnijeti zahtjev za uvrštenje Ponuđenih i Novih dionica Društva na Službeno tržište Zagrebačke burze dana 10. veljače 2015. godine i očekuje da će sve dionice biti uvrštene s danom 12. veljače 2015. godine, te da će trgovina dionicama pod oznakom TPNG-R-A započeti istog dana oko 11.00 sati.

Voditelj ponude, pokrovitelj uvrštenja i voditelj stabilizacije je Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. Voditelji knjige trgovanja su Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. i Raiffeisenbank Austria d.d.

Natrag