Održana sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednica Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održana je dana 21. studenoga 2022. godine, te je donesena odluka o otuđivanju vlastitih dionica u dobrovoljnoj ponudi za preuzimanje Ponuditelja TANKERSKE PLOVIDBE d.d. objavljenoj dana 27. listopada 2022.

Natrag