Održana redovna Glavna skupština

Glavna skupština Tankerske Next Generation d.d. (“Društvo”) održana je u sjedištu Društva u Zadru 21. studenoga 2022. godine s početkom u 10:00 sati. Na skupštini Društva bilo je prisutno 7.984.398 glasova, što predstavlja 91,7217 % od ukupnog temeljnog kapitala s pravom glasa. Predložena odluka prihvaćena je  potrebnom većinom glasova. 


Dnevni red Glavne skupštine:

1.    Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara 
2.    Odluka o davanju ovlasti (odobrenja) Upravi i Nadzornom odboru Društva da odluči o otuđivanju vlastitih dionica u dobrovoljnoj ponudi za preuzimanje Ponuditelja TANKERSKE PLOVIDBE d.d. objavljenoj dana 27. listopada 2022.

Odluka Glavne skupštine Tankerske Next Generation d.d.:

Ad 2. 

Odluka o davanju ovlasti (odobrenja) Upravi i Nadzornom odboru Društva da odluči o otuđivanju vlastitih dionica u dobrovoljnoj ponudi za preuzimanje Ponuditelja TANKERSKE PLOVIDBE d.d. objavljenoj dana 27. listopada 2022.

Natrag