Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

Sukladno članku 430. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala, Tankerska Next Generation d.d. sa sjedištem u Zadru, Božidara Petranovića 4, potvrđuje da je stekla ukupno 13.200 vlastitih dionica što predstavlja 0,15 % temeljnog kapitala Društva. Nakon ovog stjecanja ukupni broj vlastitih dionica iznosi 13.200 što predstavlja 0,15 % temeljnog kapitala Društva. Stjecanje dionica izvršeno je dana 17.12.2015. godine. Dionice su stečene po cijeni od 75,50 HRK po komadu temeljem članka 233. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima.

 

Natrag