Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo („Društvo“), nastavno na obavijest od 2. studenog 2020. o pokretanju Programa otkupa vlastitih dionica u trajanju od 2. studenog 2020. do 2. studenog 2021., u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. („ZSE“), ovime obavještava da je investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo sljedeću kupnju vlastitih dionica Društva na uređenom tržištu ZSE:

    dana 19. studenog 2020. ukupno 597 dionica oznake TPNG po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 44,8281 kn po dionici, što predstavlja 0,0068% temeljnog kapitala Društva.

Podaci o predmetnoj transakciji navedeni su u predlošku koji se dostavlja kao prilog ove obavijesti.
Nakon provedbe predmetnog stjecanja, Društvo posjeduje ukupno 26.920 vlastitih dionica, koje čine 0,3082% temeljnog kapitala.

Natrag