Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo („Društvo“), nastavno na obavijest od 21. veljače 2020. o pokretanju Programa otkupa vlastitih dionica u trajanju od 24. veljače 2020. do 24. veljače 2021., u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. („ZSE“), ovime obavještava da je investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo sljedeće kupnje vlastitih dionica Društva na uređenom tržištu ZSE:

 

- dana 24. veljače 2020. ukupno 1.200 dionica oznake TPNG po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 44,00 kn po dionici, što predstavlja 0,0137% temeljnog kapitala Društva,

- dana 25. veljače 2020. ukupno 600 dionica oznake TPNG po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 40,00 kn po dionici, što predstavlja 0,0069% temeljnog kapitala Društva.

 

Podaci o predmetnim transakcijama navedeni su u predlošcima koji se dostavljaju kao prilog ove obavijesti.

Nakon provedbe predmetnih stjecanja, Društvo posjeduje ukupno 15.000 vlastitih dionica, koje čine 0,1718% temeljnog kapitala.

Natrag