Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

Tankerska Next Generation brodarsko dioničko društvo („Društvo“), nastavno na obavijest od 21. veljače 2020. o pokretanju Programa otkupa vlastitih dionica u trajanju od 24. veljače 2020. do 24. veljače 2021., u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze d.d. („ZSE“), ovime obavještava da je investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo sljedeće kupnje vlastitih dionica Društva na uređenom tržištu ZSE:

 

- dana 10. ožujka 2020. ukupno 2.697 dionica oznake TPNG po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 43,9884 kn po dionici, što predstavlja 0,0309% temeljnog kapitala Društva te

- dana 11. ožujka 2020. ukupno 198 dionica oznake TPNG po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 44,20 kn po dionici, što predstavlja 0,0023% temeljnog kapitala Društva.

 

Podaci o predmetnim transakcijima navedeni su u predlošcima koji se dostavljaju kao prilog ove obavijesti.

Nakon provedbe predmetnih stjecanja, Društvo posjeduje ukupno 21.602 vlastitie dionice, koje čine 0,2474% temeljnog kapitala.

Natrag