Obavijest o provedenom Stabilizacijskom programu za dionice TPNG-R-A

U procesu Stabilizacijskog programa društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. iskoristilo je mogućnost poduzimanja transakcija putem Zagrebačke burze d.d. s ciljem podupiranja tržišne cijene dionice TPNG-R-A.

U nastavku detalji provedenih aktivnosti:

Datum početka razdoblja stabilizacije: 12. veljače 2015. godine

Datum završetka razdoblja stabilizacije: 13. ožujka 2015. godine

Ukupna količina kupljenih dionica: 67.186

Ukupna količina prodanih dionica: 0

Najniža izvršena cijena: 65,00 HRK

Najviša izvršena cijena: 65,00 HRK

Prosječna izvršena cijena: 65,00 HRK

Datum na koji su se zadnji put odvijale aktivnosti stabilizacije: 13. ožujka 2015. godine

Zaključno sa trgovinskim danom 13. ožujka 2015. godine završeno je provođenje Stabilizacijskog programa.

Natrag