Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava

Tankerska Next Generation d.d. (u nastavku: Izdavatelj) obavještava sukladno odredbama članka 472. te članka 482. Zakona o tržištu kapitala da je 29. rujna 2022. godine zaprimila obavijest od PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznih mirovinskih fondova – kategorije A i B. o promjenama u postotku glasačkih prava u Izdavatelju.

Obavijest se odnosi na promjenu u glasačkim pravima odnosno na pad ispod praga od 5% glasačkih prava te ukupan broj glasačkih prava odnosno dionica koji je nakon pada ispod praga od 5% u ime zastupnika vlasnika dionica, za račun vlasnika dionica, u aspolutnom iznosu iznosi 0 dionica, a u relativnom iznosu isto čini 0,00% temeljnog kapitala Izdavatelja.

Izdavatelj objavljuje podatke iz zaprimljene obavijesti prilažući je u cijelosti nastavno ovom priopćenju.
 

Natrag