Obavijest o otpuštanju vlastitih dionica u sklopu javne ponude ponuditelja Tankerska Plovidba d.d.

Tankerska Next Generation d.d. potvrđuje da je otpustila 28.319 vlastitih dionica što predstavlja 0,32 % temeljnog kapitala Društva. 

Nakon ove transakcije Tankerska Next Generation d.d. više nije u posjedu vlastitih dionica. Ova transakcija izvršena je dana 05. prosinca 2022. godine prihvaćanjem javne ponude ponuditelja Tankerske Plovidbe d.d. po cijeni od 78 HRK po komadu.

Natrag