Najava sjednice Uprave i Nadzornog odbora

Sjednica Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 29. travnja 2020. godine. Na njoj će se razmatrati revidirani financijski izvještaji za 2019. godinu koja završava 31. prosinca zajedno sa Izvješćem neovisnog revizora i nerevidiranim financijskim izvještajima za prvo tromjesečje 2020. godine.

Natrag