Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 14. travnja 2016. godine, a na njima će se razmatrati Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2015. s Izvještajem neovisnog revizora, Izvješće o stanju Društva, te Prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2015. godinu.

Natrag