Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sukladno članku 123. Pravila Zagrebačke burze, Tankerska Next Generation d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje da će se dana 5. lipnja 2015. održati sjednice Uprave i Nadzornog odbora Društva na kojima de se razmatrati povećanje temeljnog kapitala društva. Društvo de pravovremeno obavijestiti financijsku javnost o odlukama donesenim na sjednicama, sukladno postojećoj regulativi.

Natrag