Najava sjednica Uprave i Nadzornog odbora

Sjednice Uprave i Nadzornog odbora Tankerske Next Generation d.d. održat će se dana 30. travnja 2019. godine, a na njima će se razmatrati Financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2018. s Izvješćem neovisnog revizora i nerevidirani financijski izvještaji za prva tri mjeseca 2019. godine.

Natrag