Informacija u vezi s vlastitim dionicama (čl. 474. st.3. ZTK)

U skladu s člankom 474. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, Tankerska Next Generation d.d. („ Društvo“), objavljuje sljedeće podatke u vezi s vlastitim dionicama:

  1. Na dan 30. travnja 2020. Društvo posjeduje ukupno 26.323 vlastitih dionica, koje čine 0,3014% temeljnog kapitala;

  2. Društvo nije stjecalo vlastite tijekom 2019. godine. Tijekom 2020. godine, Društvo je steklo 13.123 vlastitih dionica u razdoblju od 24. veljače 2020. do 31. ožujka 2020., u skladu s usvojenim Programom otkupa vlastitih dionica. Primarni razlog stjecanja vlastitih dionica jest stvaranje dodane vrijednosti za svoje dioničare te između ostalog, poboljšanje likvidnosti dionica Društva.

  3. Dionice su stečene na temelju Odluke Glavne skupštine Društva od 10. lipnja 2016. godine.

  4. Odlukom Uprave Društva od 21. veljače 2020. usvojen je Program otkupa vlastitih dionica. Program je započeo 24. veljače 2020., a završit će najkasnije 24. veljače 2021. Detaljne informacije o navedenom Programu možete pronaći na slijedećoj poveznici: https://zse.hr/default.aspx?id=95447

  5. U Društvu ne postoji program radničkog dioničarstva; 

Ova informacija dostupna je javnosti na internetskim stranicama Društva www.tng.hr, Zagrebačke burze d.d., u Službenom registru propisanih informacija pri HANFA-i te je objavljena putem HINA-e.

Natrag