Financijski pokazatelji

Ključni financijski pokazatelji:

(u mil. USD) FY 2016 (rev) FY 2017 (rev) FY 2018 (rev) FY 2019 (rev)
Prihodi brodova 39,991 42,371 47,399 40,508
EBITDA 18,798 16,635 14,003 16,686
EBIT 10,636 9,126 5,193 8,087
Neto dobit 5,968 4,852 1,001 3,545

 

TOP 10 vlasnička struktura na dan 31. srpnja 2019:

R.br. Dioničar Broj dionica (%)
1. Tankerska Plovidba d.d. 4.454.994 51,01
2. PBZ Croatia osiguranje OMF kategorije B2 839.000 9,61
3. Erste Plavi OMF kategorije B 808.000 9,25
4. Raiffeisen OMF kategorije B 752.036 8,61