Financijski izvještaji i prezentacije

2021

Revidirani financijski izvještaj za 2021. godinu

Revidirani financijski izvještaj za 2021. godinu preuzmite niže ili pregledajte na sljedećem linku:

TNG Godišnje Izvješće 2021

Nerevidirani tromjesečni financijski izvještaji za Q4 i 2021. godinu

Nerevidirane tromjesečne financijske izvještaje za četvrto tromjesečje i 2021. godinu možete preuzeti klikom na:

Nerevidirani tromjesečni financijski izvještaji za Q3 i prvih devet mjeseci 2021. godine

Nerevidirane tromjesečne financijske izvještaje za treće tromjesečje i prvih devet mjeseci 2021. godine možete preuzeti klikom na:

Nerevidirani tromjesečni financijski izvještaji za Q2 i H1 2021. godine

Nerevidirane tromjesečne financijske izvještaje za prvo polugodište i drugo tromjesečje 2021. godine možete preuzeti klikom na:

Nerevidirani tromjesečni financijski izvještaji za Q1 2021. godine

Nerevidirane tromjesečne financijske izvještaje za prvo tromjesečje 2021. godine možete preuzeti klikom na: