Financijski izvještaji i prezentacije

2020

Revidirani financijski izvještaj za 2020. godinu

Revidirani financijski izvještaj za 2020. godinu preuzmite niže ili pregledajte na sljedećem linku:

TNG godišnje izvješće 2020

Nerevidirani tromjesečni financijski izvještaji za Q4 i 2020. godinu

Nerevidirane tromjesečne financijske izvještaje za četvrto tromjesečje i 2020. godinu možete preuzeti klikom na:

Nerevidirani tromjesečni financijski izvještaji za Q3 i prvih devet mjeseci 2020. godine

Nerevidirane tromjesečne financijske izvještaje za treće tromjesečje i prvih devet mjeseci 2020. godine možete preuzeti klikom na:

Nerevidirani tromjesečni financijski izvještaji za Q2 i H1 2020. godine

Nerevidirane tromjesečne financijske izvještaje za prvo polugodište i drugo tromjesečje 2020. godine možete preuzeti klikom na:

Nerevidirani tromjesečni financijski izvještaji za Q1 2020. godine

Nerevidirane tromjesečne financijske izvještaje za prvo tromjesečje 2020. godine možete preuzeti klikom na: