Financijski izvještaji i prezentacije

2015

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu (GFI-POD)

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu (GFI-POD) možete preuzeti klikom na sljedeći LINK.

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu

Revidirani godišnji financijski izvještaji za 2015. godinu možete preuzeti klikom na LINK.

Nerevidirani financijski izvještaji za četvrto tromjesečje i 2015. godinu

Nerevidirane tromjesečne financijske izvještaje za četvrto tromjesečje i 2015.godinu preuzmite klikom na:

Nerevidirani tromjesečni financijski izvještaji Q3 i Q1-Q3 2015.

Nerevidirane tromjesečne financijske izvještaje za treće tromjesečje i prvih devet mjeseci 2015. preuzmite klikom na:

Nerevidirani tromjesečni financijski izvještaji za Q2 i H1 2015.

Nerevidirane tromjesečne financijske izvještaje za prvo polugodište i drugo tromjesečje 2015. godine možete preuzeti klikom na:

Nerevidirani tromjesečni financijski izvještaji Q1 2015.

Nerevidirane tromjesečne financijske izvještaje za Q1 2015. možete preuzeti klikom na: